Литературното творчество на английския писател Олдъс Хъксли (1894–1963) включва стихове, романи, пътеписи, исторически биографии, критически есета, философски трактати и др., но преди всичко той е известен със сатиричните си романи, писани през 20–30-те години. Безспорно едно от най-популярните му произведения е романът „Прекрасният нов свят“ (1932). Значително е въздействието на този роман върху съвременния свят и съвременната литература. Затова и появата на „Прекрасният нов свят“ на български език е едно голямо, макар и позакъсняло литературно събитие. Сега, повече от половин век след написването на романа, читателят си задава въпроса дали мрачното пророчество на Хъксли ни очаква някъде в бъдещето, или пък „прекрасният нов свят“ вече е само един кошмарен спомен, от който светът се отърсва завинаги.


Информация

Издание:

Олдъс Хъксли. Прекрасният нов свят

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1990

Библиотека „Галактика“, №104

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Георги Марковски,

Елка Константинова, Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов

Преведе от английски: Виолета Чушкова

Рецензент: Симеон Хаджикосев

Редактор: Анелия Бошнакова

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Добринка Маринкова

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Енчева

Английска, първо издание

Дадена за набор на 16.X.1989 г. Подписана за печат на 15.I.1990 г.

Излязла от печат м. януари 1990 г. Изд. №2291. Формат 70×100/32

Печ. коли 17.50 Изд. коли 11,33 УИК 12,56 060/90 Цена 2 лева

ЕКП 9536615431; 5557–110–90

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Г. Димитров“ — София

Ч 820–31

© Виолета Чушкова, преводач, 1990

© Кръстан Дянков, предговор, 1990

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1990

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1990

c/o Jusautor, Sofia

 

Aldous Huxley. Brave New World

Copyright © Mrs Laura Huxley, 1932

Penguin Books, 1974

История

  1. — Добавяне

Библиоман