Издание:

Уилям Фокнър. Врява и безумство

 

Американска, I издание

 

Превод: Кръстан Дянков

Художник-редактор: Веселин Христов

Редактор: Недялка Христова

Художник: Веселин Христов

Технически редактор: Бонка Лукова

Коректори: Стоянка Кръстева, Жанета Желязкова

 

ЕКП 07/953667241/5557—118—88

Издателски №2688

Формат: 84/108/32

Печатни коли: 17,50

Издателски коли: 14,70

Условно издателски коли: 15,27

 

Дадена за набор на 11.V.1988 г.

Излязла от печат на 30.VIII.1988 г.

 

Издателство „Христо Г. Данов“ — Пловдив

Печатница „Димитър Благоев“ — Пловдив

 

Твърда подвързия 3,50 лв.

Мека подвързия 2,68 лв.