„Дерсу Узала“ е световноизвестна книга на знаменития пътешественик, изследовател на Далечния изток и писател В. К. Арсениев (1872–1930). Превъзходният литературен език и увлекателният сюжет, който се разгръща на фона на великолепно нарисувани картини от природата и живота на Далечния изток, с право са поставили тази книга в златния фонд на съветската географска и приключенска литература.

А. М. Горки пише на В. К. Арсениев:

„… прочетох Вашата книга с много голямо наслаждение. На Вас се е удало да обедините в себе си Брем и Фенимор Купър… Нанаецът (Дерсу Узала) е обрисуван от Вас отлично, за мен той е по-жива фигура от Следотърсача и е по-художествен“

5,5 Дерсу Узала
Дерсу Узала,

Файлов източник на илюстрациите: Книжное братство Флибуста (http://flibusta.net)

 

Издание:

В. К. Арсение. Дерсу Узала

Руска, първо издание

Редактор: Стефан Зайцаров

Художествен редактор: Иван Илков

Коректор: Тотка Робева

Технически редактор: Фани Владишка

Художествен редактор: Иван Илков

Корица: Николай Буков

ИК „Земиздат“, 1969 г.