Издание:

Богомил Герасимов. От Абърдийн с усмивка

Издателство „Народна култура“, София, 1969

Редактор: Лилия Илиева

Коректор: Величка Герова, Евгения Кръстанова

Художник: Цветан Цеков — Карандаш

Худ. редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Александър Димитров