4,3 Чейс
Chase,

4,8 Бруно
Bruno,

5,4 Нощта на бурята
Night of the Storm,

5 Котенца
The Kittens,

4,2 Ние тримата
We Three,

5 Закоравелия
Hardshell,

4,9 Здрач на разсъмване
Twilight of the Dawn,

Издание:

Дийн Кунц. Здрач на разсъмване

Издателство „Плеяда“, 2003