Романът „Искрица живот“ разширява тематичния кръг на антивоенното и антифашистко творчество на Ремарк. От многобройните съдебни протоколи и свидетелски показания за преживените ужаси в концентрационните лагери писателят пресъздава един потресаващ свят на безправие, насилие и издевателства.

Творбата излиза извън рамките на конкретния жизнен материал със суровата присъда над мракобесието, насилието, над всички тъмни сили и се превръща в сурово предупреждение за съвременността.

5,6 Искрица живот
Der Funke Leben,


Издание

Ерих Мария Ремарк. Искрица Живот

Немска. Второ издание

Издателство на ОФ, София, 1983

Редактори: Вера Андреева, Нина Цанева

Художник: Петър Петров

Художествен редактор: Пенчо Мутафчиев

Технически редактор: Станка Милчева

Коректори: Ани Георгиева, Кева Панайотова