На дъщеря ми Мишел

5,5 Лападунди и тънкофини
Patapoufs et Filifers,


Издание:

Андре Мороа. Страната на хилядите желания

Издателство „Отечество“, София, 1980

Френска. Първо издание

Редактор: Добринка Савова-Габровска

Коректор: Мина Дончева