От уста на уста се носи легендата за Огнената пещера, закътана някъде сред непроходимите джунгли край река Луалаба в Африка. Преданията разказват, че стените й са от злато, тонове самородно злато се валят по нейния под. Примамени от това златно видение, безброй смелчаци и отчаяни авантюристи навлизат в джунглата и никога повече не се връщат. Страшни опасности пазят баснословното съкровище. Наоколо живеят черни гиганти, които убиват всеки чужденец, гората гъмжи от хищници и змии; комарите пренасят смъртоносна треска, а в самото езеро пред пещерата дебнат на стража чудовищни дракони. Но по-страшно от всички опасности, според преданията, е проклятието на Огнената пещера. Всеки, който попадне в нея, всеки, който се докосне до златото, умира. Умира, поразен от тайнствена, мъчителна болест. Това е Проклятието — говори легендата. Проклятието на робите, които са изравяли златото и умирали под бичовете на господарите.

Само един човек успява да се върне от Огнената пещера. Но се връща тежко болен, умиращ. И бърза да съобщи за намереното богатство на първия срещнат, на престъпника Зигфрид, успял да се укрие от правосъдието в дебрите на Конгоанските джунгли. Умиращият заклева Зигфрид да намери сина му, с когото да подели златото. Но Зигфрид не желае да дели. Със своя съучастник, мулата Жозеф, той убива нещастния вестител и тръгва да дири съкровището. В същия миг се заражда и скритата, коварна борба между двамата съучастници, решени да се унищожат един друг веднага щом намерят златото. Но синът на убития, храбрият ловец на живи зверове, Анри, научава за смъртта на баща си и се спуска да догони убийците, за да отмъсти…

Издание:

Петър Бобев. Драконът от Луалаба

 

Българска, първо издание

 

Редактор: Светозар Златаров

Художник: Михаил Руев

Художествен редактор: Иван Стоилов

Технически редактор: Лазар Христов

Коректор: Елена Иванова

 

Библиотечно оформление: Народен художник Борис Ангелушев

 

Дадена за набор на 21.II.1968 г. Излязла от печат на 20.VIII. 1968 г. Поръчка № 80, Формат 1/16 59/84. Тираж 16000. Печатни коли 20,25. Цена 1,27 лв.

 

„Народна Младеж“ Издателство на ЦК на ДКМС, София, 1968

Държавна печатница „Георги Димитров“, София