Издание:

Иван Жеглов. Хитър Петър и син

Българска. Първо издание

Редактор: Иван Жеглов

Художник: Валентин Андонов

ISBN: 954-860-132-X