Цончо Родев
Отвъд синия праг

(Експедиция „Космос“)

Издание:

Цончо Родев. Отвъд синия праг, 1985

Рецензенти: к.ист.н. Божидар Димитров, инж. Иван Манев, д-р Светослав Славчев

Редактор: Асен Милчев

Карти: Васил Милев

Рисунки: инж. Иван Тодоров

Художник на корицата: Йова Чолакова

Снимки: авторът, Виктор Каминскас, д-р Димитър Подвързачов, инж. Петър Триндев, Стефан Тодоров, Любомир Обретенов, Стоян Порязов

Фотомонтажи: Виктор Каминскас, Петър Триндев

Речник на морските термини: авторът, кап. Васил Родев

Художествен редактор: Йова Чолакова

Технически редактор: Иван Андреев

Коректор: Елисавета Караминкова

Държавно издателство „Отечество“, пл. „Славейков“ 1

Държавна печатница „Г. Димитров“, бул. „Ленин“ 113