Организирайки разказа си около личната драма на деветнайсетгодишната Луиза Рътлидж, дъщерята на потомствения милионер и професор по политически науки Хенри Рътлидж, която изживява болезнено разочарованията си от своята семейна среда и от традиционните ценности на буржоазията, Пиърз Пол Рийд постепенно навлиза в значително по-дълбока проблематика, свързана с псевдореволюционното мислене на част от американската университетска младеж. Авторът безпощадно оголва липсата на ясна класова позиция на „новите леви“, хаоса от идеи, внушени от повърхностно и стихийно запознанство с различни революционни теории, подбудите за техния безплоден екстремизъм, пълното отсъствие на каквато и да било идеологическа и социална перспектива на тяхното движение. Рийд разкрива убедително и дълбоката идейна криза на ония либерални умове, които все по-ясно осъзнават безплодието и безнравствеността на своята класова идеология, но са безсилни поради своята ограниченост да се домогнат до нови идеи, до нови позиции.

4,8 Дъщерята на професора
The Professor’s Daughter,


Издание:

Пиърз Пол Рийд. Дъщерята на професора

Английска. Първо издание

ИК „Народна култура“, София, 1976

Редактор: Красимира Тодорова

Коректор: Радослава Маринович, Грета Петрова

Художник: Александър Поплилов