4,5 Тъмната арена
The Dark Arena,

Издание:

Марио Пузо. Тъмната арена

Американска. Първо издание

ИК „Петекстон“, София, 1993

Редактор: Бонка Вълчева

Коректор: Анна Лазарова, Тотка Вълевска