5 Кон

6 Овца

0 Гора

0 Поле

0 Село

0 Орач

4 Лято

5 Есен

0 Зима

0 Ела

0 Нива