Йозеф Несвадба е познат на българския читател с романите си „Диалог с д-р Донг“ и „Тайно съобщение от Прага“, както и с повестите „Две приключения“. По-малко познати у нас са неговите разкази, в които авторът, психиатър по професия, се изявява като един от водещите писатели-фантасти в Чехословакия. Тук неговото богато въображение се развихря с пълна сила и съчетано с широката ерудиция в много области на науката покорява читателя. И все пак в разказите му преобладава интересът към човека и неговите нравствени алтернативи.

4 Мозъкът на Айнщайн
Einsteinův mozek,


Издание:

Йозеф Несвадба. Експедиции в обратна посока

Разкази

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1984

Библиотека „Галактика“, №59

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Преведеде от чешки: Невена Захариева

Рецензент: Бойко Вътов

Редактор: Каталина Събева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Ани Иванова

Чешка, I издание

Дадена за набор на 28.V.1984 г. Подписана за печат на 8.XI.1984 г.

Излязла от печат месец ноември 1984 г. Формат 70×100/32 Изд. №1785. Цена 2.50 лв.

Печ. коли 26. Изд. коли 16,84. УИК 16,48

Страници: 416. ЕКП 95364 5627–60–84

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

885–32

© Невена Захариева, преводач, 1984

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1984

c/о Jusautor, Sofia

 

Josef Nesvadba. Výpravy opačným směrem

Nakladatelství Mladá fronta. Naše Vojsko

Praha, 1976