5,3 Писма от Земята
Letters from Earth,

Религията през ситото на логиката

Анотация

Произведенията, включени в този раздел, са писани от Марк Твен през последните години на живота му. Едни от тях са публикувани за първи път в подготвеното от Де Вото издание на „Писма от Земята“ други са издавани и преди това. В архивите на писателя са се запазили много такива наброски. Някои от тях са останали незавършени, а други имат различни варианти.

В публикуваните тук произведения великият сатирик подлага на рязка критика религиозния морал и показва пълната морална деградация на буржоазията.

0 В съда на животните
In The Animal’s Court,

5 Интелигентността на Бога
The Intelligence of God,

6 Любознателната Беси
Little Bessie Would Assist Providence,

0 Французи и команчи
The French and the Comanches,

0 Писмо до Земята
Letter To The Earth,

0 Военна молитва
The War Prayer,

6 Нещо за разкаянието
Something About Repentance,

0 Официален доклад пред ИИПН
Official Report To The I.I.A.S.,

5,7 Автобиография
Mark Twain’s Autobiography,

Издание:

Марк Твен. Писма от Земята. Автобиография

 

Редактор: Мариана Шипковенска

Художник: Владислав Паскалев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Иван Андреев

Коректори: Людмила Стефанова, Евдокия Попова

ДИ „Народна култура“

ПК „Д. Благоев“