Издание:

Велики химици

Том трети

Доц. Калоян Русев Манолов

Рецензент: Емил Зидаров

Редактор I. издание: Гергина Тумбева

Редактор II. издание: Веселина Ковачева

Художник на корицата: Кънчо Кънев

Художник на илюстрациите: Владимир Коновалов

Художник-оформител: Кънчо Кънев

Художник-редактор: Маглена Константинова

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректор: Росица Великова

Българска. Издание II.

Дадена за набор на 26. III. 1982 г.

Подписана за печат на 3. IX. 1982 г.

Излязла от печат на 12. XI. 1982 г.

Формат 70/100/32. Тираж 5400+105.

Държавно издателство „Народна просвета“ — София

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София