Захарното момиче

Всеки с късмета си

Царска кръв

Снежният човек и врабчето

Лъжец и истина

Какво разказваше чайникът

Месечко

Царят, който не можеше да спи

Издание:

Захарното момиче. Светослав Минков

 

Приказките в тази книга написа Светослав Минков

Картинките нарисува В. Лазаркевич

Книгата издаде „Хемус“, а отпечата печатница „Овчаров“ през октомври 1935 г.