Хаосът протяга ръце към Цири, детето на Старата кръв, предопределена и самата явяваща се Предопределение. Хаосът се бои от Детето на предопределението и в същото време иска да направи така, че тя да се страхува, затова й изпраща сънища. Един неясен, повтарящ се сън, който изчезва от паметта й в опит да го досънува, за да открие Гералт и Йенефер.

Благодарение на Старата кръв, потомъкът на Лара Дорен, притежаващ огромна Сила, ще може да спаси света от надвисналата над него опасност, от Времето на презрение и Белия студ.

Какъв е развоят на легендата за Цири, вещерката с белега на лицето? Ще се сбъдне ли пророчеството на Итлина в този колосален сблъсък между Световете?

Само сила, властваща над Пространството и Времето, може да повлияе в последната битка между Доброто и Злото — проследете развръзката на странстванията на Гералт от Ривия в първия том на последната книга от сагата за Вещера.


Издание:

Анджей Сапковски. Вещерът: Господарката на езерото. Том 1

Превод: Васил Велчев

Редактор: Станислава Първанова

Коректор: Ангелина Вълчева

Дизайн на корицата: Бисер Тодоров

Предпечатна подготовка: Таня Петрова

ИК „ИнфоДар“ — София, 2010 г.

ISBN: 978-954-761-465-9