Издание:

Белорозка и Червенорозка

(преразказана от К. Н. Цакова)

 

Книгоиздателство „К. Н. Цакова“

1946 г.