„Книга на Страшния съд“ е резултат от петгодишен труд на една от най-почитаните авторки на научна фантастика. Кони Уилис ни повежда в една отдавна отминала епоха, където попада нейната героиня Киврин. Тя трябва да проведе научен експеримент. Един инцидент обаче задържа Киврин в миналото, докато нейните колеги отчаяно се опитват да я спасят. В една епоха на много суеверие и страх Киврин открива, че се е превърнала в ангел на надеждата.


Издание:

Кони Уилис. Книга на Страшния съд

Американска, Първо издание

Превод: Мария Думбалакова

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“ — Петър Христов

Компютърна обработка: ИК „Бард“ ООД — Линче Шопова

Формат: 84/108/32

Печатни коли: 41

ИК „Бард“ ООД — София, 1998 г.

ISBN: (липсва)