В този сборник са включени двадесет и два разказа на известния американски писател Рей Бредбъри (1920). С изключение на „Гръмна гръм“ всички останали разкази се превеждат за първи път на български език. Някои от тези разкази ще ни прозвучат познато, в други ще срещнем един нов, различен Бредбъри. Има и такива, които трудно могат да се вместят в общоприетите представи за научна фантастика. Всички разкази са различни по теми и по тоналност — някои са лирични, други иронични, тъжни, мрачни, дори зловещи. И все пак кое е общото между тях, кое ги обединява, тях, а и всички останали произведения на Рей Бредбъри? Това е онзи неповторим бредбъриевски дух, онова ярко поетично присъствие, което откроява този писател сред всички останали фантасти в света.

5,3 Драконът
The Dragon,

5 Чудният костюм с цвят на сладолед
The Wonderful Ice Cream Suit [= The Magic White Suit; Ice Cream Suit],

5 Трескав сън
Fever Dream [= Creation: The Moment of Touch],

4,9 Градът, където никой не спира
The Town Where No One Got Off [= Back of Beyond],

5,2 Те бяха смугли и златооки
Dark They Were, and Golden-Eyed [= The Naming of Names],

5 Тук има тигри
Here There Be Tygers,

5,5 Случайно да заспиш
Asleep in Armageddon [= Perchance to Dream],

5 Арфата на залеза
The Shoreline at Sunset [= The Sunset Harp],

4,8 Ягодово прозорче
The Strawberry Window,

5 Криеница
To the Future [= The Fox and the Forest; Escape],

5,2 Пътешественик
The Traveller,

5,4 Пратеник
The Emissary,

5,2 Вятърът
The Wind [= The Valley of the Winds],

5,3 Пешеходец
The Pedestrian,

5,7 Гръмна гръм
A Sound of Thunder,

5 Ливадата
The Meadow [= Meadow of the World],

4,8 Златните ябълки на слънцето
The Golden Apples of the Sun,

5,5 Онзи, който чака
The One Who Waits,

5,6 Чудото
A Miracle of Rare Device,

5,5 Смъртта и девойката
Death and the Maiden,


Издание:

Рей Бредбъри. Гръмна гръм

Разкази

 

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1986

Библиотека „Галактика“, №75

 

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова, Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Съставител: Светослав Славчев

Преводачи: Лидия Цекова-Маринова, Александър Хрусанов

Редактор: Анелия Бошнакова

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Василева

 

Американска, I издание

Дадена за набор на 27.I.1986 г.

Подписана за печат на 21.IV.1986 г.

Излязла от печат месец април 1986 г.

Формат 70×100/32 Изд. №1958

Печ. коли 24,50 Изд. коли 15,86 УИК 15,42 Цена 2,00 лв.

ЕКП 95366 5637-259-86

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна, 1986

Държавна печатница „Балкан“ — София