През 1983 г. с романа антиутопия „Планетата на маймуните“ (включен в библиотека „Галактика“) бе осъществена първата среща на българските читатели с изтъкнатия френски фантаст. В настоящия сборник са подбрани някои от значимите разкази и новели на писателя, които ще обогатят представата ни за неговото многообразно творчество. Независимо дали се разгръща като сюжет нейде из Галактиката, в рая небесен, или в самотно ранчо в Аржентина, фантастиката на Пиер Бур е „земна“, белязана от полета и лутанията на човешкия дух, окрилена от мечтата за едно бъдеще без военна психоза и политически безумства.

Иронични, парадоксални, сплав на лирично и гротескно, делнично и небивало, логично и абсурдно, фантастичните притчи на Пиер Бул са проникнати от тревога за бъднините на нашата Земя, от вяра в човека и човешкия разум, способен да твори добро.


Информация

Издание:

Пиер Бул. Сърцето и галактиката или Ева = MC2

Разкази и новели

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1989

Библиотека „Галактика“, №98

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Георги Марковски, Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов

Съставител и преводач: Райна Стефанова

Консултант: Райна Токушева

Редактор: Светлана Тодорова

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактори: Тонка Костадинова

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Енчева

Френска, I издание

Дадена за набор на 26.IV.1988 г. Подписана за печат на 24.I.1989 г.

Излязла от печат месец март 1989. Формат 70×100/32 Изд. №2165. Цена 1,50 лв.

Печ. коли 12. Изд. коли 7,78. УИК 8,40

Страници: 192. ЕКП 99366 26331/5637–412–89

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София

Ч 840–32

© Светлана Тодорова, предговор, 1989

© Райна Стефанова, съставител, преводач, 1989

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1989

c/o Jusautor, Sofia

 

© Pierre Boulle

E=mc2 ou le roman d’une idee

Julliard, 1957

Histoires charitables

Julliard, 1965

Quia absurdum

Julliard, 1970

История

  1. — Добавяне
  2. — Добавена анотация; поправена инф.част.

Библиоман