„Синият Марс“ съчетава приключения и наука, издигнати до нивото на изкуство, както и множество провокиращи съзнанието размисли за човека, политиката, войната. Човешкото израстване в тази спираща дъха сага експлодира в едно логическо израстване, водещо до нови колонизации в слънчевата система и до нови решения, определящи съдбата на Майката Земя.

4,8 Синият Марс
Blue Mars,


Издание:

Ким Стенли Робинсън. Синият Марс

Американска, първо издание

Превод: Сибин Майноловски

Редактор: Вихра Манова

Художествено оформление на корица: Megachrom, Петър Христов

Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД, Дима Василева

Формат 84/108/32

Печатни коли 21

ИК „БАРД“ ООД — София, 1999 г.