Американецът Джон Ъпдайк е един от най-големите писатели на нашето време. Автор е на много романи, сред които изпъкват „Заеко, бягай“, „Кентавърът“, „Семейни двойки“, „Месец от недели“, „С.“ и др., на сборници с разкази и стихове, с есета. Известно и обичано в цял свят, творчеството на Ъпдайк съчетава по неповторим начин актуалността на избраните теми с елегантния, бляскав стил, което прави прочита на всяко негово произведение истинско и паметно удоволствие.

* * *

„Бразилия“ (1994) е забележителен роман за съдбовната любов на двама млади, родени под знойното слънце на една от най-интересните страни на планетата. В него писателят е възкресил в съвременен вариант екстаза и трагиката на легендарната обич на Тристан и Изолда. „Бразилия“ сияе като изумруд сред вече многобройните книги на Джон Ъпдайк и бележи нов, още по-плодоносен етап в неговата творческа дейност.

4,3 Бразилия
Brazil,

Издание:

Джон Ъпдайк

Бразилия

 

John Updike

Brazil

Copyright © 1994 by John Updike

Alfred A. Knopf, New York, 1994

 

Библиотека „Златни зърна“, 1994

 

Американска, художествена, първо издание

Превод: Ралица Ботева

Редактор: Красимира Абаджиева

Консултант: Александър Керемидаров

Художник: Веселин Цаков

Технически редактор: Веселин Сеизов

Коректор: Марта Василева

 

Формат 84/108/32

Печатни коли 17,5

Цена 74 лв.

 

Печат ДФ „Абагар ЕООД“ — Велико Търново

Предпечатна подготовка „Компютър Арт — Бояджиев“

Издателство „Хемус“ ООД, София

ISBN 954-428-091-Х

 

Библиотека „Златни зърна“ е основана от Славчо Атанасов, неин редактор-стопанин от 1936 до 1947 г.

 

Художник на емблемата: Никола Тузсузов

Водещ редактор: Петър Величков

 

За корицата е използван фрагмент от творба на френския художник Анри Русо — Митничаря