Издание:

Джон Брейн. Живот във висшето общество

Роман

 

Превели от английски: Цветан Стоянов, Александър Хрусанов

Рисунка на корицата: Мари-Терез П. Господинова

Издателство „Христо Г. Данов“ — Пловдив, 1980

Полиграфически комбинат „Г. Димитров“ — София