5,1 По море със „Снарк“
The Cruise of the Snark,


Издание:

Джек Лондон. По море със „Снарк“

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1979

Американска, II издание

Редактор: Панко Анчев

Коректор: Денка Мутафчиева