И с разказите, включени в настоящия сборник, Джером К. Джером, авторът на една от най-популярните у нас и в целия свят хумористични творби „Трима в една лодка, без да се брои кучето“, защищава страстно своя девиз: „да забавлява и да трогва“.

Сборникът потвърждава неговата дарба да осмива човешките недъзи, изхождайки обаче и от социалните причини, които са ги породили.

5,5 За лентяйството
On Being Idle,

5,1 За бебетата
On Babies,

5,5 За яденето и пиенето
On Eating and Drinking,

5 Часовници
Clocks,

5,1 Чайници
Tea-kettles,

5,7 За изкуството да вземаш решение
On the Art of Making Up One’s Mind,

4,6 Философията и демонът
Philosophy and the Daemon,

5,1 Цивилизацията и безработицата
Civilization and the Unemployed,

5,2 Удобството да имаш опашка
If Only We Had Not Lost Our Tails,

Издание:

Джером К. Джером. Празни мисли на един празен човек

Избрани разкази

Издателство „Народна култура“, София, 1970

Съставителство и превод от английски: Красимира Тодорова

Редактор: Жени Божилова

Художник: Александър Поплилов

Худ. редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Лиляна Малякова, Евдокия Попова

Дадена за печат на 12.III.1970 г.

Печатни коли 24,25. Издат. коли 16,98 Формат 84×100/32.

Издат. №47 (2622). Поръчка на печатницата №1262.

ЛГ IV. Цена 1,25 лева

Народна култура — София, ул. Граф Игнатиев 2-а

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

Ч 820—3