Джоузеф Хелър е известен на българските читатели с романа си „Параграф 22“. „Нещо се случи“ е безспорно едно от най-значителните произведения на съвременната американска литература. В центъра на вниманието на автора е необратимият процес на дехуманизация на личността в западния свят.

Романът е написан под формата на разгърнат монолог; героят прави равносметка на живота си, пропилян в преследване на успеха.

Издание

Джоузеф Хелър. Нещо се случи

Американска, първо издание

Литературна група IV

Превод: Огняна Иванова

Редактор: Иванка Савова

Художник: Веселин Павлов

Художник-редактор: Веселин Христов

Технически редактор: Васко Вергилов

Коректори: Жанета Желязкова, Таня Кръстева

Дадена за набор на 10.III.1982 г.

Излязла от печат на 25.VII.1982 г.

Издателски №1894

Формат: 84X100/32

Издателски коли: 27,30

Печатни коли: 32,50

У. И. К. 28,48

Цена 3,21 лв.

ДИ „Христо Г. Данов“ — Пловдив, 1982 г.

ДПК „Димитър Благоев“ — София