5 Пет морални есета
Cinque scritti morali,

Издание:

Умберто Еко

Пет морални есета

 

Италианска, първо издание

 

Umberto Есо

Cinque scritti morali

© R.C.S. Libri S.P.A. — Milan

Bompiani 1997

 

Превод от италиански: Ирена Кръстева

Коректор: Маргарита Петрова

Технически редактор: Любен Козарев

Компютърна обработка: Тошко Тошков

 

Формат 32/84/108

Обем 6 п.к.

Дадена за печат: април 1999 г.

Излязла от печат; април 1999 г.

 

ISBN 954-607-219-2

 

Издателство „ЛИК“

София, 1999 г.