— Слънце, избави ме от земното притегляне. Пречисти кръвта ми от жлъчката и тежките наноси в нея, които ме предпазват, вярно е, от разсипничество и лекомислие, ала сломяват младежкия устрем и помрачават радостта у мене. Посвети ме в иронията. Облекчи сърцето ми и ме научи да приемам с благодарност мимолетните всекидневни дарове…

Издание:

Мишел Турние

Петкан или чистилището на Пасифика

Преводач: Мария Георгиева

Редактор: Стоян Атанасов

Художник: Мария Зафиркова

Френска, I издание

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

ДП „Стоян Добрев — Странджата“ — Варна