Михаил Лъкатник
Невероятните приключения на Билянка Разпилянка и Живко Ленивко

(Фантастична повест в две части, с две въведения и две заключения)

Издание:

Михаил Лъкатник

Невероятните приключения на Билянка Разпилянка и Живко Ленивко

 

Фантастична повест в две части, с две въведения и две заключения

 

Второ преработено издание

 

Редактор: Георги Мишев

Художник: Стоян Анастасов

Художествен редактор: Михаил Руев

Технически редактор: Георги Русафов

Коректор: Маргарита Маркова

 

Дадена за печат на 29.II.1968 година

Излязла от печат на 29.IX.1968 година

Поръчка 96. Тираж 16 000. Формат 1/16 59/84

Печатни коли 8,25. Цена 0,59 лева

 

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС, София, 1968

ДПК „Димитър Благоев“, София, 1968