„Черният отряд“ е първият увлекателен роман от прочутите Хроники на Глен Кук — дарк фентъзи серията за последното велико братство от древни времена, която включва още: „Надвисналите сенки“ и „Бялата роза“.

 

Рота наемници, назоваващи се Черния отряд, се намират в безнадеждна ситуация — принудени са да встъпят на служба при Силите на мрака. Техен господар става Ловеца на души, загадъчна фигура от Десетте, Които Били Покорени — древни магьосници, възродени за живот след столетия мъртвешки сън. Каква роля е отредена на Черния отряд: коз ли ще бъде или пожертвана пешка в интригите на Тъмните сили?…

5 Черният отряд
The Black Company,

Издание:

Глен Кук. Черният отряд

Американска, първо издание

Превод: Елена Павлова

Редактор: Десислава Брендьорфер

Коректор: Персида Бочева

ИК „Лира Принт“, София, 2002 г.

ISBN: 954-8610-61-4