Един ден Александра вижда портрета на странен и неотразим мъж и попада под загадъчната му власт. Тя се подчинява на тайнствения повик и заминава за Близкия Изток. И тук изведнъж се оказва похитена в един свят на интриги, разкош и чувствено робство.

Скоро и Блекуел — тайнственият мъж от портрета — идва при нея и мечтата става реалност. Те са пленници на съдбата, която може да ги унищожи или… завинаги да промени хода на историята.

4,6 Похитена
Captived,

Издание:

Бренда Джойс. Похитена

ИК „Ирис“, София, 2000

Редактор: Правда Панова

Коректор: Румяна Маринова

ISBN: 954 455–035–2