Съдържание

5,3 Леопардът от Рудрапраяг
The Man-eating Leopard of Rudraprayag,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Джим Корбет — Леопардът от Рудрапраяг

Английска. Първо издание.

Литературна група V. Тематичен номер 2614.

Рецензент: Бистра Алексиева

Редактор: Христо Кънев

Художник: Любен Диманов

Художник-редактор: Васил Йончев

Техн. Редактор: Александър Димитров

Коректори: Лидия Стоянова, Калина Цанева

Дадена за набор 15.III.74 г.

Подписана за печат 28.V.1974 г.

Излязла от печат VI.1974 г.

Формат: 84х108/32.

Печатни коли 10 1/2.

Издателски коли 7,98.

Цена 0,67 лв.

Издателство „Народна култура“ София, ул. „Гр. Игнатиев“ 2 а.

История

  1. — Добавяне