„Нощен влак за Вавилон“ е поразителен сборник разкази. Рей Бредбъри отново ни повежда на незабравимо пътешествие в света на фантастичното. Големият майстор ни прави свидетели на величествени прехвърляния във времето и спомена, примесени със странни, неочаквани отклонения към смущаващото и зловещото — пътешествия, в които на всеки завой ни очакват изненади.

С много обич на моите рано появили се внучки ДЖУЛИЯ, КЛЕЪР, ДЖОРДЖИЯ и МАЛОРИ.

И на моите късно появили се внуци ДАНИЪЛ, КЕЙСИ-РЕЙ, САМЮЪЛ и ТИОДОР.

3,6 Нощен влак за Вавилон
Night Train to Babylon,

4,7 Разделена къща
House Divided,

5,5 Фи фай фо фум
Fee Fie Foe Fum,

5 Сляпо шофиране
Driving Blind,

5 Какво ли е станало със Сали?
I Wonder What’s Become of Sally,

5 Нищо не се променя
Nothing Changes,

3 Някой под дъжда
Someone in the Rain,

4 Огледалото
The Mirror,

2 Краят на лятото
End of Summer,

3 Утринен тътен
Thunder in the Morning,

5 Най-високият клон на дървото
The Highest Branch on the Tree,

3,5 Жената е краткотраен пикник
A Woman Is a Fast-Moving Picnic,

Издание:

Рей Бредбъри. Нощен влак за Вавилон. Нови разкази

Американска, първо издание

ИК „Бард“, София, 1999

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“