Издание:

Мъдростта на древните митове. Преразкази на митилогически мотиви

Съставители: Здравко Петров, Цветан Стоянов

Редактор: Светозар Златаров

Художник: Александър Денков

Художник-редактор: Тончо Тончев

Технически редактор: Катя Бижева

Коректор: Мери Керанкова

Издателство „Народна младеж“, 1968

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София, 1968