Издание:

Джеймс Оливър Кърууд. Дивото куче Казан

Издателство „Народна младеж“, София, 1976

Редактор: Ботьо Ангелов

Художник: Петър Рашков