Лъжливо обвинен в убийство, младият рицар Алейн е готов на всичко, за да изтрие петното от името си и да убеди красивата роза, наречена Джоан, в невинността си. Но в хоаса от лъжи и интриги, воинът ще се сблъска с опасни врагове, решени да изтръгнат копнежите от сърцето му. От Англия до слънчевите брегове на Сицилия влюбените ще рискуват репутацията, щастието и живота си в името на любовта и честта.

4,4 За любов и чест
For Love and Honor,

Издание:

Флора Спиър. За любов и чест

ИК „Калпазанов“

Редактор: Мая Арсенова

Коректор: Мариета Суванджиева

Оформление на корицата: Камея