Капка — уникална планета, е изцяло от вода. Разположена на кръстовището на важни космически пътища, тя е мястото, където се сблъскват интересите на Земната федерация, Лигата на Свободните светове и Унията. Дори след разселването си из галактиката човечеството остава разединено. Военно противоборство, икономически претенции, жажда за власт, неспособност за контакт с извънземните форми на живот — на Капка назрява огромен по мащаби военен конфликт.

4,3 Ватерлиния
Ватерлиния,

Издание:

Александър Громов. Ватерлиния

ИК „Бард“, 2009

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“

ISBN 978–954–655–029–3