От момента, в който я вижда, облечена само в лунна светлина, Торн Безмилостния разбира, че е омагьосан от къпещата се в горския поток девойка. Иначе как да си обясни дивите сънища, които тормозят нощите му и свирепата страст, изгаряща тялото му? Торн знае само един начин да развали тази силна магия — да грабне магьосницата и да я направи своя. Но когато го извършва, изведнъж разбира, че е изпаднал още повече под властта на Фиона — своята красива робиня.

5 Викинг
Viking!,


Издание:

Кони Мейсън. Викинг

Редактор: Правда Панова

Коректор: Виолета Иванова

ИК „Ирис“, 2003