Коди Джеймсън — това име плаши всички бандити на запад от река Пекос. Никой не познава известния ловец на глави и никой не подозира, че той всъщност е една красива жена. Когато вижда Люк Мейжърс за първи път, Коди е в ролята на проповедничка и не иска нищо друго, освен наградата за неговото залавяне. Но тя ще получи парите си, ако успее да се убеди, че шепа долари струват повече от страст за цял живот.

Издание:

Боби Смит. Дамата измамница

ИК „Калпазанов“, Габрово, 1999

Редактор: Мая Арсенова

Коректор: Мариета Суванджиева

Техн.редактор: Никола Калпазанов

Оформление на корицата: Poly Press, Габрово