4 Викинг
Viking,

Издание:

Фабио Ланзони. Викинг

ИК „Калпазанов“, Габрово, 1995

Редактор: Полияна Атанасова

Коректор: Велина Парахулева

Технически редактор: Стефка Димитрова

Оформление на корицата: PolyPress, Габрово