С присъщата си респектираща научна обоснованост и смело, продуктивно въображение Хал Клемънт създава завладяващо фантастично произведение.

Младият землянин Нилс Крюгер неволно остава сам на чужда, недружелюбна планета. Ще му помогне ли Дар Ланг Ан, първият му познайник от местното население, да преодолее трудностите, които му създават нейните страхотни метаморфози? Какви са нравствените задължения на пратениците на Земята в Космоса — да цивилизоват или да не се намесват, да освобождават или да подчиняват? Могат ли да мерят със своята мярка живота на други планети? И откъде идат, според астрономите, геолозите и биолозите тези странности в поведението на планетата и близката звездна система?


Издание:

Хал Клемънт. Огнен цикъл

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1982

Библиотека „Галактика“, №38

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Рецензент: Белин Тончев

Преводач: Александър Бояджиев

Редактор: Каталина Събева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Паунка Камбурова

Американска, I издание

Дадена за набор на 27.V.1982 г. Подписана за печат на 22.VII.1982 г.

Излязла от печат месец септември 1982 г. Формат 70×100/32 Изд. №1572

Печ. коли 15,50. Изд. коли 10,03. УИК 9,86. Цена 1,50 лв.

Страници: 248. ЕКП 95366/26431 5637–61–82

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч-820(73)-31

© Александър Бояджиев, преводач, 1982

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1982

c/o Jusautor, Sofia

 

Copyright © 1957 by Hal Clement

Hal Clement. Cycle of Fire

Ballantine Books, 1975, New York