Блестящият математик Джереми Бремън има своя тайна. Обречен е за цял живот да носи бремето на невероятната си телепатична способност. Единствено любовта на Гейл, притежаваща същата дарба, е издигала щит пред хаотичния поток от чужди мисли, безразборно нахлуващ в съзнанието му. Но Гейл умира. Джереми, беззащитен и отчаян, се изправя очи в очи срещу ужаса на своето „всезнание“. С надеждата да намери покой в усамотение той се устремява в бягство, което се превръща в смайващо пътешествие към тъмното сърце на вечността.

5,1 Кухият човек
The Hollow Man,


Издание:

Дан Симънс. Кухият човек

Роман

Издателска къща „Галактика“ — Варна, 1996

Библиотека „Галактика“, №120

Преведе от английски: Юрий Лучев

Редактор: Жана Кръстева

Художник: Илко Бърдаров

Американска, първо издание

Излязла от печат март 1996

Формат 70/100/32. Изд. №2439

Печатни коли 21. Цена 190 лв.

ISBN — 954–418–081–8

Издателска къща „Галактика“

ДФ „Абагар“ — Велико Търново

 

© Юрий Лучев, преводач, 1996

© Илко Бърдаров, художник, 1996

© ИК „Галактика“, 1996

 

Dan Simmons. The Hollow Man

Copyright © 1992 by Dan Simmons

All Rights Reserved. Bantam Books, 1992