Издаден за първи път през 1983 година, романът „Трите заповеди на Създателя“ ще допадне на много читатели, защото в него има всичко: парафеномени и тяхното рационалистично опровержение, мислещи роботи и мислещи хора, величествена космическа експедиция, супермодерна земна техника в досег със средновековния колорит на чужда цивилизация, коварство и героизъм, увличащи приключения и подробно анализирана политика, умело дозирана философия на познанието и най-сетне — хумор.

Съдържание

Трите заповеди на Създателя 5,3

Code of the Lifemaker,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Джеймс Хоуган. Трите заповеди на Създателя

Роман

Издателска къща „Галактика“ — Варна, 1991

Библиотека „Галактика“, №107

Отговорен редактор: Милан Асадуров

Преведе от английски: Вячеслав Благоев

Редактор: Анелия Бошнакова

Библиотечно оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Димитър Трайчев

Технически редактор: Тодорка Трендафилова

Коректор: Константин Божинов

Английска, първо издание

Дадена за набор на 4.II.1991 г. Подписана за печат май 1991 г.

Излязла от печат юли 1991 г. Изд. №2359. Формат 70×100/32

Печ. коли 25 Изд. коли 16,2. Цена 14,80 лева

ISBN — 954–418–013–3

Издателска къща „Галактика“ — Варна

ДФ „Георги Димитров’90“ — София, пор. №2825

Ч 820–31

© Вячеслав Благоев, преводач, 1991

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1991

 

© James Hogan, 1983

Code of the Lifemaker

Penguin Books, 1985.

История

  1. — Добавяне

Библиоман