Представете си само за миг, че по улиците на нашите градове се разхождат елегантно облечени шимпанзета, горили и орангутани, че автобусите, колите и самолетите се управляват от същите тези горили, орангутани и шимпанзета, че в лабораториите на научните институти лекарите, биолозите и лаборантите са маймуни, облечени в бели престилки, а опитните животни поразително приличат на хората, живеят в клетки, не умеят да говорят и издават само животински крясъци! Невероятно, нали? Но ето че фантазията на Пиер Бул ни отнася на една планета, наречена Сорор, където тази невероятна гледка се превръща в действителност. Странна действителност наистина, но зад фантастичната обвивка на този роман се крие едно дълбоко философско произведение.


Издание:

Пиер Бул. Планетата на маймуните

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1983

Библиотека „Галактика“, №42

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Рецензент: Милети Младенов

Преведе от френски: Райна Стефанова

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактори: Пламен Антонов, Асен Младенов

Коректор: Паунка Камбурова

Френска, I издание

Дадена за набор на 3.I.1983 г. Подписана за печат на 1.III.1983 г.

Излязла от печат месец април. Формат 32/70×100 Изд. №1614. Цена 1,00 лв.

Печ. коли 12,50. Изд. коли 8,09. УИК 7,89

Страници: 200. ЕКП 95366 21331/5637–37–83

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

840–31

© Райна Стефанова, преводач, 1983

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1983

c/o Jusautor, Sofia

 

Pierre Boulle. La Planète des singes

© Renè Julliard, 1963