Пленителни са приказките за деца на великия руски поет Александър Сергеевич Пушкин. Вземете която искате от тях — всяка ще ви разкрие един чудесен свят.

Четирите приказки, включени в тази книга, са изпълнени с дълбока мъдрост и красота. Да се претвори на български език този чудесен свят от Пушкиновите приказки, е много трудно. Постарах се, доколкото бе възможно, да предам на нашия роден език поне приблизително това голяма литературно богатство.

Сега за първи път на български език Пушкиновите приказки излизат в луксозно издание с илюстрациите на бележития съветски художник Владимир Михайлович Конашевич. Нарисувани с голямо майстортво, близки до руския народен бит, те ще помогнат на малките български читатели да навлязат още по-дълбоко във вълшебния свят на Пушкиновите приказки.

 

Младен Исаев

5,8 Приказка за цар Салтан, за неговия син, славния и силен княз Гвидон Салтанович и за прекрасната княгиня Лебед
Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди,

5,9 Приказка за рибаря и златната рибка
Сказка о рыбаке и рыбке,

5,8 Приказка за мъртвата царкиня и за седемте юнаци
Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях,

5,7 Приказка за златното петле
Сказка о золотом петушке,


Издание:

Златна библиотека. Избрани творби за деца и юноши

Под редакцията на Дамян Дамев

Двадесет и втора книга

 

Александър Сергеевич Пушкин. Приказки

Преведе от руски Младен Исаев

Редактор Надя Трендафилова

Художник Владимир Михаилович Конашевич

Художествен редактор Иван Стоилов

Технически редактор Георги Кожухаров

Коректор Радка Петкова

Руска. Лит. Г. V. Тем. № 2663. Год. 1971

Дадена за набор на 9. XI. 1970 година

Подписана за печат на 23. II. 1971 година

Излязла от печат на 25. X. 1971 година

Поръчка №29. Формат 1/16 84/116.

Печатни коли 8×5. Издателски коли 1×63.

Цена 1,71 лева

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“

София, 1971

 

А.С.Пушкин. Сказки

Издательство Москва, 1965