Издание:

Габриел Гарсия Маркес. Любов по време на холера

ДИ „Народна култура“, София, 1987

Рецензент: Виолета Миланова Колумбийска

Редактор: Мариана Китипова

Художник: Филип Малеев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Библиотечно оформление: Филип Малеев

Технически редактор: Красимир Градев

Коректори: Ана Тодорова, Лиляна Малякова