Роден и израсъл сред дивата пустош, Белия зъб живее в непрестанни битки със себеподобните си. Единственото същество, от което се бои, е човекът. Обграден само с коварство и жестокост, младият вълк става зъл, неумолим и невероятно хитър. Срещата му с минния инженер Уийдън Скот обаче преобръща живота му изцяло…

 

Източник: http://book.store.bg/c/p-p/m-131/id-12759/belia-zyb-dzhek-london.html

Съдържание

Белия зъб 5,6

White Fang,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Дивото зове 5,6

The Call of the Wild,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Джек Лондон. Белия зъб. Дивото зове

„Народна младеж“, издателство на ЦК на ДКМС, София, 1980

Редакционна колегия: Ефрем Карамфилов, Иван Цветков, Йордан Милев, Камен Калчев

Отговорен редактор: Николай Янков

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Редактор: Людмила Харманджиева

Художник: Христо Алексиев

Художествен редактор: Тоня Горанова

Технически редактор: Маргарита Лазарова

Коректор: Янка Събева

Американска. I издание. ЛГ V. Дадена за набор на 8.V.1979 година.

Подписана за печат на 20.V.1980 година. Излязла от печат на 30.V.1980 година.

Поръчка №23. Формат 1/16 60×90. Печатни коли 17.

Издателски коли 17. Усл. изд. к. 17,83.

Цена на книжното тяло 1,43 лева. Цена 2,12. лева. Тематичен № 23 95376/6126-3-80

Печат и подвързия: ДП „Т. Димитров“

 

Jack London

White Fang

Grosset. Dunlap Publishers, New York, 1906

The Call of the Wild

The Macmillan Company, New York, 1969

История

  1. — Добавяне
  2. — Включване на „Дивото зове“ към книгата (gogo_mir)

Библиоман