Американският писател Реймънд Чандлър е един от най-изтъкнатите класици на световната криминална литература. В неголямото му по обем творчество негов основен герой е Филип Марлоу — частен детектив. Макар да му е дал много от качествата на „супермените“, авторът е създал един романтичен герой, чужд на нравите на буржоазното общество от 40-те години. Безкористен и честен, Филип Марлоу воюва против корупцията на федералната полиция — съюзник не само на финансовите и промишлени магнати, но и на политическите лидери.

Книгата е временно забранена за четене по молба на издателство „Бард“. Ще бъде достъпна отново през 2022-а година.