Американският писател Реймънд Чандлър е един от най-изтъкнатите класици на световната криминална литература. В неголямото му по обем творчество негов основен герой е Филип Марлоу — частен детектив. Макар да му е дал много от качествата на „супермените“, авторът е създал един романтичен герой, чужд на нравите на буржоазното общество от 40-те години. Безкористен и честен, Филип Марлоу воюва против корупцията на федералната полиция — съюзник не само на финансовите и промишлени магнати, но и на политическите лидери.

Издание:

Реймънд Чандлър. Сбогом, моя красавице

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна, 1981

Библиотека „Галактика“, №21

Преведе от английски: Георги Даскалов

Рецензенти: Светозар Златаров, Кръстан Дянков

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен: редактор Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректори: Паунка Камбурова, Мария Филипова

Американска, I издание

Дадена за печат на 13.X.1980 г. Подписана за печат на 13.I.1981 г.

Излязла от печат на 30.I.1981 г. Формат 32/70×100 Изд. №1410

Печ. коли 19,5. Изд. коли 12,63. УИК 12,80. Цена 2,00 лв.

Страници: 310. ЕКП 95366; 5637–116–81–21431

08 Книгоиздателство „Г. Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч 820 (73–31)

© Георги Даскалов, преводач, 1981

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1981

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1981

с/о Jusautor, Sofia

 

Raymond Chandler. Farewell, My Lovely

Penguin Books, 1949

© the Estate of Raymond Chandler, 1940